Novinky News
2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005
6.11.2011
Klubová výstava, Praha - Letňany
6 Nov 2011
Club Dogshow, Prague - Letnany
27.9.2011
Vigo - trénink
27 Sep 2011
Vigo - training
9. - 11.9.2011
Mistrovství ČR v agility, Žamberk.
9 - 11 Sep 2011
Czech Agility Championship in Zamberk.
3.9.2011
2. Agility Collie Cup, Praha
3 Sep 2011
2nd Agility Collie Cup, Prague
27.8.2011
MVP Mladá Boleslav - Vigo absolvoval svoji třetí výstavu, ve třídě mladých získal ohodnocení V2. Předvedl se s Týnou moc hezky, krásně běhal. Zároveň jsme přihlásili Viga na bonitaci, byl uchovněn s hodnocením Výborný, výška 60cm, zvláštní přednost: syté pálení.
27 Aug 2011
International Dogshow Mlada Boleslav - Vigo has been to his 3rd dogshow, he got an Excellent 2 mark in Junior class. He presented himself nicely with Tyna, he ran really well. We have also submitted him for a breeding approval - he was approved and was rated Excellent, height 60cm, special distinction: full color tone
15. - 21.8.2011
Čebín - náš tradiční letní agility tábor s úspěšnou trenérkou a závodnicí Martinou Klimešovou. Zúčastnili jsme se pouze s Vigem, Skip měl letní odpočinek. Byly to zase úžasné tréninky! Ráda jsem si s juniorem zopákla techniku, obohacenou o spoustu nových prvků, znovu od začátku. Agility a výcvik metodou pozitivní motivace, kterou tato trenérka zastává a vyučuje, jde stále rychle kupředu.
15 - 21 Aug 2011
Cebin - our usual summer agility camp with a succesful instructor and competitor Martina Klimesova. We have taken only Vigo, Skip had a summer rest. The training sessions were amazing as usual! I was glad to revise the techniques, enriched with some new stuff, all over again with Vigo. Agility and training by the method of positive motivation, which is being taught by this instructor, is advancing fast forward all the time!
16. - 22.7.2011
Žirovnice - letos jsme nově vyrazili s klukama na agility tábor pod vedením trenérek Martiny Konečné a Lucie Konečné :o) Neobvykle chladné a deštivé červencové počasí nás sice potrápilo a zkrátilo všem pobyt o celý jeden den, ale výcvik jsme si stejně užili naplno.
16 - 22 Jul 2011
Zirovnice - This year we have set out for an agility camp led by the instructors Martina Konecna and Lucie Konecna :o). Unusually chilly and rainy weather had annoyed us and shortened our stay by one whole day, but nevertheless we enjoyed the training fully.
1. - 3.7.2011
2.ročník závodu Moravia Open, Rožnov pod Radhoštěm. Rozhodčí: A.Beitl (Německo), B.Hüppe (Rakousko), R.Graber (Švýcarsko), A.Diviš (ČR).
Poté, co jsme se dostali se Skipem na startovní listinu těchto závodů s mezinárodní účastí závodníků zvučných jmen, jsme se už jen těšili na sportovní i divácké zážitky. V kategorii Large, která čítala 124 týmů, závodily dvojnásobná mistryně světa Lisa Frick (Rakousko), úspěšná německá závodnice Krizstina Kabai. Z českých VIT (Very Interesting Teams) to byli např. O.Edrová, V.Krčmářová, R.Liška a další.
 
Nám se dařilo střídavě, ale hlavně bylo po celé tři dny na co se dívat! V pátek se běžela jen zkouška, ve které jsme doběhli s výpadkem ve slalomu na 6.místě z 35 týmů Large (jen 8 týmů doběhlo bez diskvalifikace). V sobotu se běžely tři otevřené kvalifikační běhy, dvakrát Agility a jeden Jumping. Večer pak malé finále (pro týmy umístěné na 10 až 20 pozici v každém z kvalifikačních běhů) a velké finále. Do něj se kvalifikovaly týmy umístěné v první desítce v každém kvalifikačním běhu, t.j.30 teamů kategorie Large. V sobotu jsme zaběhli dva čisté běhy a kvalifikovali jsme se do velkého finále. Pro nás úžasný zážitek, atmosféra velkých závodů, umělé osvětlení, adrenalin pracoval na plné obrátky :o). Bohužel jsme se disvalifikovali v pasáži, kde se skákal skok do dálky ven z parkuru a po něm se točilo zpět, Skip vyhodnotil moje vedení a ZPĚT pojal důsledně a skočil "dálku" přes roh nazpátek.
 
Běhalo se na perfektním povrchu - umělá tráva vydržela i nedělní nápor v podobě vydatného deště. Bohužel dost závodníků už v neděli vzdalo právě díky dešti poslední dva běhy. Skip ukázal závodnické srdce a za tři dny během osmi startů neshodil ani jednu skočku a neskočil ani jednu zónu :o)
1 - 3 Jul 2011
2nd annual Moravia Open, Roznov pod Radhostem. Judge: A.Beitl (GER), B.Hüppe(AUS), R.Graber (SUI), A.Divis (CZE).
After we have qualified for the starting roster with international attendance and strong competitors, we were looking forward to all the sport and spectator experience. A two-time world champion Lisa Frick (AUS), a succesful german competitor Krizstina Kabai and of course Czech VIT (Very Interesting Teams) O.Edrova, V.Krcmarova, R.Liska took part in Large category, which included 124 teams.
 
We have had mixed results, but more importantly, there was a lot to watch! On friday there was only an exam, in which we have finished on 6th place (out of 35 Cat.Large, only 8 teams finished without disqualification) after fumbling the slalom. On saturday there were three qualification runs, 2 Agility and one Jumping. Then in the evening there was a small final (for teams placed 10-20 in each run) and a Grand Final, into which only top ten of each run could qualify. So there were 30 teams in Large cat. On saturday we had two clean runs and have qualified for the Grand Final. For us, it was a great experience, air of a big competition, artificial lighting, adrenaline was running high. Sadly, we have been disqualified in a passage, where a long jump led out of the field, so Skip had to sharply turn back right after it, but unfortunately he took my command to strictly and jumped right back through the obstacle.
 
We were running on a perfect surface - artificial grass could withstand even a heavy downpour on saturday. However a lot of competitors had given up the last two runs due to heavy rain on sunday. Skip has shown a huge racing spirit and during whole three days, he didn't drop a single bar nor missed one zone :o)
25.6.2011
Závody "Hurá na prázdniny" - Louny. Rozhodčí: A.Glöcknerová a rozhodčí v zácviku Katka Lerlová. Tentokrát jsme po dlouhé době vyrazili v plném počtu, i když Odie s Týnou nezávodili, ale dělali nám společnost a fandili. Setkali jsme se tu taky s dalšími dvěma kraťandami ve startovním poli: Ayta Krayta Leneli s Martinou a Cayenne of Bohemia Balada s Michaelou. Užili jsme si pozvolně plynoucí bleděmodré závody i když v kantýně zas neměli pivo (pozn.fotografa) ;-) Statistika: Jumping 5. / 37 startujících, čistý běh, zkouška LA3 6. / 8 startujících, 1chyba a Open Agility 7. / 34 startujících, 1chyba.
25 Jun 2011
Competition "Yay for holiday" - Louny. Judge: A.Glocknerova and a judge in learning Katka Lerlova. This time we have taken our whole lot, although Tyna with Odie didn't compete, but they were supporting and cheering us. We have also met two other smooth collies on the starting grid: Ayta Krayta Leneli with Martina and Cayenne of Bohemia Balada with Michaela. We have thoroughly enjoyed this slow-paced, light-blue competition, even though they didn't have beer in the canteen (photgrapher's note). Stats: Jumping 5th/37, clean run; LA3 exam 6th/8, 1 fault and Agility Open 7th/34,1 fault.
4. - 5.6.2011
Závody Opsion 017, Rozkoš u České Skalice. Rozhodčí: T.Glabazňa. Tyhle závody si tradičně užíváme díky úžasné organizaci (Agility Sultánci) a příjemnému prostředí. Spolu s kamarádkou Dominikou s Oskarem (kat.MA3) jsme úspěšně reprezentovaly náš domácí klub ZKO Úhonice, v sobotu jsme totiž obě vyhrály svojí zkoušku A3. Statistika: Skip sobotní i nedělní zkouška LA3 čistě (1. a 3.místo), sobota - Jumping 8. / 35 (0ch, 0odm), Agility Open 10. / 35 (1ch, 1odm) neděle - Agility Open i Jumping Dis. Vigo měl závody pojaté jako rekreační pobyt s koupáním ve východočeském moři :oD
4 - 5 Jun 2011
Opsion 017 competition, in Rozkos (Ceska Skalice). Judge: T.Glabazna. We always enjoy this competition, thanks to perfect organization (Agility Sultanci) and pleasant surroundings. Along with our friend Dominika with Oskar (MA3) we have succesfuly represented our home club ZKO Uhonice, on saturday we have both won our A3 exams. Statistics: Skip on Sat and Sun clean runs (1st and 3rd), Sat Jumping 8th/35 (0 fault, 0 ref), Agility Open 10th/35 (1 fault, 1 ref), Sun Aigility Open and Jumping disqualified. Vigo has had a recreational stay, with swimming in an east-bohemian sea.
15.5.2011
Klubová výstava KCHCS Praha v Řepči. Rozhodčí: paní Judit Korózs - Papp (Maďarsko). Týnu čekala druhý den na to ústní maturita, tak jsme zabojovali s klukama bez ní. Vigo ve třídě mladých V1 CAJC, Skip ve třídě vítězů V3.
15 May 2011
Collie Club exhibition in Repec. Judge: Mrs. Judit Korozs - Papp (HUN). Tyna had a final exam at school the next day, so we have gone without her this time. Vigo recieved V1 CAJC in youth class and Skip V3 in winners class.
14.5.2011
Výjimečně jsme zařadili do víkendového programu hned dvě výstavy, v sobotu MVP Praha - Letňany. Rozhodčí: Milan Krinke. Byla to Vigova premiéra ve výstavním kruhu, zvládl to s Týnou výborně, i když ve třídě mladých získal ocenění velmi dobrá. Skip získal ve třídě šampionů V1, CAC, CACIB.
14 May 2011
Exceptionally, we have put two dogshows on our weekend programme, Prague - Letnany on saturday. Judge: Milan Krinke. This was Vigo's first time in exhibition circle and he did very well with Tyna, even though he got Very Good mark. Skip got V1, CAC, CACIB in champions class.
1.5.2011
Prvomájové závody Jičín. Rozhodčí: L.Pánková. Ve zkoušce a v jumpingu jsme se diskvalifikovali, v Agility Open to bylo 11.místo (z 36 Large psů) s jedním odmítnutím.
1 May 2011
The First of May competition in Jicin. Judge: L.Pankova. We were disqualified both in exam and jumping and placed 11th in Agility Open (out of 36) with one refusal.
12.3.2011
Halové dvojzkoušky Ranch El Paso - Svojetice. Rozhodčí: P.Rybář. Obě zkoušky jsme zaběhli čistě na 1.místě (10 large psů) a tím jsme obhájili během druhého závodního víkendu třetí potřebnou zkoušku (bez trestných bodů) pro udržení v kategorii LA3 na další sezonu. Vigo jezdí s námi a okoukává závodní atmosféru :o)
12 Mar 2011
Indoor double exams at Ranch El Paso - Svojetice. Judge: P.Rybar. We won both exams with clean runs (out of 10 large dogs) so, we have succesfuly earned the third exam needed to qualify for LA3 for next season. Vigo already goes with us and enjoys the competition atmosphere.
5.-6.3.2011
Dvoudenní halové závody O Kozinův čakan - Horšovský Týn. Rozhodčí: Z.Spolek. Dařilo se nám ve zkouškách LA3, sobotní jsme vyhráli čistým během, v neděli s jednou chybou. Open Agility 2.místo, čistý běh (viz.video).
5 - 6 Mar 2011
A two-day indoor competition in Horsovsky Tyn. Judge: Z.Spolek. We did well in LA3 exams, on saturday we had a victorious clean run and on sunday victorious run with one fault. Open Agility 2nd place, clean run (see video).
1.1.2011 Šťastný Nový rok 2011! Happy New Year 2011! 1 Jan 2011
♡2004-2014 Ivan Růžička, copying is an act of love