Novinky News
2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005
24.12.2010
Veselé Vánoce!
24 Dec 2010
Merry Christmas!
25.9.2010
PODZIMNÍ POHÁR + MR kolií + Speciál šeltií. Závody pořádané opět agiliťáky z OSA Snoopy Dubenec (pod patronací Klubu chovatelů kolií a šeltií Praha) se konaly v areálu KK Nový Svět ve Dvoře Králové nad Labem. Rozhodčí: L.Pánková.
Měli jsme se Skipem tentokrát šťastný den, podařilo se nám zaběhnout 4 čisté běhy včetně trojkové zkoušky. Skip se ve svých 6 letech stal potřetí mistrem republiky kolií :-) Druhé místo patřilo Evě se Zairou, třetí se umístila Darja s Fidem (obě z našeho republikového družstva Sosáci). Závodů se zúčastnila také Týna s Odiem a Grace. S Grace se v agility open umístila na skvělém pátém místě z celkového počtu 41 large psů. Celkem běhalo 9 krátkosrstek a 8 dlouhosrstek, které pak byly v součtech pro mistrovství kolií hodnoceny zvlášť.
25 Sep 2010
AUTUMN CUP + Collie national championships + Sheltie specials. Competion was again held by Snoopy Dubenec agility club in Dvur Kralove nad Labem (under patronage of Collie & Sheltie Club CZ). Judge: L. Pánková.
We had a very lucky day with Skip. We have had 4 clean runs including a LA3 exam. Skip, aged six, became a National collie champion for the 3rd time :-) Eva with Zaia took the 2nd place, Darja with Fido finished 3rd (both from our team agility nationals team). Tyna also took part with Odie and with Grace. With Grace they placed 5th out of 41 large dogs in agility open. Out of those 41 large dogs were 9 smooth collies and 8 rough collies, which were evaluated on their own in totals.
11. - 12.9.2010
Mistrovství ČR v agility, Žamberk.
Mistrovství ČR je pro nás vždy zajímavá událost. Jedeme se spíš zúčastnit, ale hlavně si užít atmosféru a výkony těch nejlepších a povzbudit kamarády. Jako vždy se běžely 2 běhy jednotlivců a 2 běhy tří až čtyřčlenných družstev.
Letos se nám opět podařilo postavit družstvo ze samých kolií (tři krátkosrsté a jedna dlouhosrstá) s názvem SOSÁCI: Eva se Zairou (Brazília Bila Kaifa), Darja s Fidem (First Krásná Louka), Martina s Abrou (Abra Queen of Garden) a my se Skipem. Sobotní běh agility družstev se nám jako družstvu nevydařil, doběhla jen Eva se Zairou. V nedělním Jumpingu družstev jsme ale skončili na krásném 6.místě z 20 družstev kategorie Large. Se Skipem se nám tento běh podařilo zaběhnout čistě.
V sobotu byl ještě zvlášť hodnocený závod se zadáváním mezinárodního titulu CACIAg, který je určen pouze pro psy s průkazem původu. (1 chyba a 1 odmítnutí - 14.místo z 29).
V jednotlivcích jsme se Skipem měli v jumpingu 1 chybu a 31.místo (ze 70). V nedělním agility jednotlivců jsme měli 2 chyby a 36.místo. Celkově jsme se umístili na 26.místě ze 71 Large psů.
Rozhodčí: Harald Schjelderup (Norsko), Tomáš Glabazňa (SK), Zdeněk Spolek a zónový rozhodčí Petr Rybář. Parkury byly letos méně náročné, ale o to běhavější.
11 - 12 Sep 2010
Czech Agility Championship, Zamberk.
The National Championship is always a very interesting event for us. We only go there to take part, but mainly to enjoy the atmospehere, to see the efforts of the best out there and support our friends. As always there were 2 individuals runs and 2 runs of teams of 3 to 4.
This year we have managed to build a team of collies (3 smooth, 1 rough) again. Eva with Zaira (Brazilia Bila Kaifa), Darja with Fido (First Krásná Louka), Martina with Abra (Abra Queen of Garden) and us with Skip. On saturday our teams runs were not good at all, only Eva with Zaira finished her run. But on sunday we placed 6th out of 20 in Large. We had a clean run with Skip.
On saturday there also was a specially rated competion for an international title CACIAg, which only dogs with a pedigree could run. (We placed 14th/29 with 1 error and 1 ref).
In individuals we had 1 error and placed 31st/70 with Skip. In sundays Individuals we had 2 errors and placed 26th/70. In Totals we were 26th out of 71 Large dogs.
Judges: Harald Schjelderup (NOR), Tomáš Glabazňa (SVK), Zdeněk Spolek (CZE), Petr Rybář (CZE). This years courses were easyier, but more running-oriented.
29.8.2010
Na konci prázdnin jsme se zúčastnili minisrazu chovatelské stanice Grenay, odkud je náš Vigo a vyrazili jsme společně na výlet. Trasa byla příjemná, aby ji zvládli i nejmladší psí účastníci, kterým byly tou dobou 4,5 měsíce. Cestou jsme si udělali malou zastávku spojenou s občerstvením v hospodě Na Mlejně (na potoce Kačák). Naši psíci se tak mohli v přilehlém potoce taky náležitě osvěžit :o) Fotky jsou ve Fotogalerii.
29 Aug 2010
At the end of the holiday we went to a mini-meetup of Grenay kennel, from where our Vigo is, and went for a hike. The route was friendly to our youngest dog participants, who still were only 4,5 months old at that time. We had a pause at The Mill pub and the dogs could refresh themselves in a nearby brook. The photos are in the Gallery.
13.6.2010
1.Otevřený závod KCHCS (Klub chovatelů kolií a šeltií Praha) "Agi Collie Cup". Rozhodčí: L.Pánková. Tyto závody se konaly ve sportovním areálu v Praze-Březiněvsi na umělé trávě. Byly zajímavé tím, že kromě speciálu kolií to bylo zároveň Mistrovství republiky australských ovčáků v agility, Open Air mistrovství republiky belgických ovčáků a Mistrovství republiky malých kontinentálních španělů. Startovní listinu tudíž skoro výhradně zaplňovala tato plemena. Mezi koliemi dlouhosrstými a krátkosrstými se hodnotily běhy jednotlivců a 3 až 4členných družstev. Kromě Skipa od nás závodila i Týna s Grace, kterou si půjčuje na běhání. Naše kolií družstvo, doplněné Honzou s Akim (Akuwe Modrásek) a Monikou s Maggie (Cinnaberry´s Maggie May) se umístilo na krásném 1.místě. V jednotlivcích se nám se Skipem podařilo vyhrát a odvézt si domů nádherný putovní pohár pro vítěznou kolii.
13 Jun 2010
Agi Collie Cup - 1st open competition of KCHCS - Collie & Sheltie Club CZ. Judge: L. Pánková. This event took place in Prague-Brezineves on an artificial grass surface. It was interesting, because it was not only a special collies copetition, but also a National championship of Australian Shepherds, Open Air championship of Belgian Shepherds and National championship of Continental Toy Spaniels. So the starting roster was filled mainly with these breeds. Smooth and rough collies were evaluated in Indivudals and Teams of 3 to 4. Tyna with Grace, which she uses to borrow for agility, also took part next to Skip. Our collie team, complemented by Honza with Aki (Akuwe Modrásek) and Monika with Maggie (Cinnaberry´s Maggie May) finished on a nice 1st place. In individuals us with Skip managed to win and to take a beautiful itinerant trophy home for a collie winner.
12.6.2010
Plzeň, rozhodčí: Alice Glöcknerová. Se Skipem jsme získali 1. místo v jumpingu.
12 Jun 2010
Plzen, judge: Alice Glöcknerova. We finished with Skip on 1st place in jumping.
4.6.2010
Naše psí smečka se rozrostla o jednoho kraťandího kluka. Bylo to tak trochu neplánovaně plánované, chtěli jsme časem po Skipovi potomka, ale nějak se to "časem" změnilo na teď :-) Je to krásný trikolorní kluk, který dostal od chovatelky jméno Cole Grenay (Ich A3Ch Escape Krásná Louka x JCh Flying Heartbreakers Elisa Doolittle). Původního Kolíčka jsme ale přejmenovali... je to náš Vigo. Voláme na něj "VigoVigo!" a slyší na to hned od prvního dne, protože je to prostě čaroděj ;-)
4 Jun 2010
Our pack has grown, we have a new smoothie boy. It was sort of unplanned, but we have wanted Skip's offspring and "sometime" has changed to "now" :-). It is a nice tricolor male named Cole Grenay (ICh A3Ch Escape Krasna Louka x JCh Flying Heartbreakers Elisa Doolittle) by his breeder. We have given him a new name - "Vigo". We call him up with "VigoVigo!" and he responds to that since the first day - he is just magic ;-)
23.5.2010
Navštívila nás Skipova a Lilinčina 6-týdenní štěňátka, je to 5 holek a 2 kluci (vrh "C" chovatelské stanice GRENAY). Nejdřív prozkoumávali neznámý terén naší velké zahrady a pak se hezky spolu a s taťkou vylítali.
23 May 2010
Puppies of Skip and Lily paid us a visit, they are 5 girls and 2 boys (litter "C" of GRENAY kennel). First they explored unknown terrain and then they have been running around with daddy.
22. - 23.5.2010
Jahodový pohár, Kladno. Rozhodčí: I. a R.Lukáčovi (SK). V sobotu zaběhla Týna s Grace 3.místo ve zkoušce LA1 a s Odiem 2.místo v LA2, se Skipem jsme měli Disk v LA3. Dále v Jumpingu Skip 4.místo, v Openu Odie 3. a Skip 5. V sobotním finálovém běhu Skip skončil na 4. a Odie na 6.místě. Na nedělní dvojzkoušky jel tentokrát jen Skip a bylo to napínavé, protože nám zbývala ta úplně poslední zkouška LA3 potřebná pro udělení titulu A3Champion. Byly to nervy, první zkouška byla hodně obtížná, šli jsme na start hned jako první po prohlídce a byl z toho Disk. Druhá nedělní zkouška se nám ale povedla bez chyb na VÝBORNĚ a 2.místo!!! Skip tímto splnil podmínky pro udělení titulu A3 Šampion.
22 - 23 May 2010
The Strawberry Cup, Kladno. Judges: Mr. and Mrs. Lukac (SK). On Saturday Tyna placed 3rd in LA1 with Grace and 2nd with Odie in LA2, I was disqualified in LA3 with Skip. Then in jumping Skip finished 4th, in agility open 5th and Odie 3rd. Skip also finished 4th in finals and Odie 6th. Only Skip went to Sunday's double-exam and it was quite thrilling, because we had one last LA3 exam left to qualify for an A3 Champion title. It was very nerve-racking, the first exam was very hard and we were first on the start, so we ended up disqualified. But the second exam went well and we have finished 2nd with no errors!! Skip has fulfilled the conditions for his A3 Champion title.
8. - 9.5.2010
V sobotu Májová cena a v neděli Jarní cena na dostihovém závodišti v Praze - Velké Chuchli. K tomuto místu mám zvlášť milé vzpomínky, protože jsem tu jezdila několik let v dostihové stáji a také jsem tu byla na svých prvních agility závodech se Skipem v roce 2006 :-). V sobotu posuzoval Z.Spolek, v neděli A.Glöcknerová. V neděli zároveň probíhaly rovinové dostihy - konkrétně Jarní cena klisen, tak bylo na co se dívat. V sobotu se nám se Skipem podařilo zaběhnout tři čisté běhy, Open 3.místo, Jumping 1.místo a zkouška LA3 1.místo. V neděli se nedařilo, Open 1chyba a 1odmítnutí, zkouška LA3 a Jumping Disk.
8 - 9 May 2010
On saturday The May Prix and on sunday The Spring Prix on Velka Chuchle Racecourse - Prague. I have some special memories of this place. I have ridden horses here for several years long ago and also we had our first agility competition with Skip here in 2006. Judges: Z Spolek (sat), A. Glöcknerova (sun). On sunday there also was a horse race, so we had something to watch in the meantime. Results: 3 clean runs on saturday - Open 3rd place, Jumping 1st and LA3 1st place. On sunday we had not much luck, Open 1 error and 1 rejection, and disqualification in LA3 and Jumping.
1.5.2010
Mezinárodní výstava psů CACIB, Praha-Letňany. Po dlouhé době jsme vyrazili se Skipem na výstavu. Zopákli si spolu s Týnou výsledek z loňského roku: CAC, CACIB, BOB :-) Rozhodčí: Barbka Novak (SLO). Získáním posledního titulu CAC ze třídy šampionů splnil podmínky pro udělení titulu Grandšampion CZ. Fotky jsou ve Fotogalerii.
1 May 2010
International Dogshow Prague-Letnany. We have set out for a dogshow after a long pause. Tyna with Skip did manage to repeat the success from last year: CAC, CACIB, BOB :-) Judge: Barbka Novak (SLO). By collecting the last CAC in champions class we have fulfilled the conditions for a Grandchampion CZ title. Photos are in the Gallery
25.4.2010
Závody O kutnohorský groš, rozhodčí: P.Rybář. Týna běhala s Grace v LA1, s Odiem v LA2 a já se Skipem v LA3. Reputaci naší výpravy tentokrát zachraňoval Odie, který skončil na 3.místě v součtech a vyhrál úžasný velký koláč.
25 Apr 2010
Competition in Kutna Hora, judge: P. Rybar. Tyna competed with Grace in LA1, with Odie in LA2 and I ran in LA3 with Skip. This time Odie had to save the reputation of ours, he had placed 3rd in totals and won a big pie.
ŠTĚŇÁTKA jsou na světě!!!
12.4.2010 se narodilo 7 štěňátek krátkosrsté kolie - 3 trikolorní a 2 zlaté fenky a 2 trikolorní pejsci. (Matka: JCh. Flying Heartbreakers Elisa Doolittle - Lili x Otec: Ich. Escape Krásná Louka - Skip ). V případě zájmu o štěňátko z tohoto spojení, kontaktujte ch.s.Grenay.
PUPPIES are here!!!
On April 12th 2010 there were 7 smooth collies born - 3 tricolor and 2 sable females and 2 tricolor males. (Mother: JCh. Flying Heartbreakers Elisa Doolittle - Lili x Father: Ich. Escape Krásná Louka - Skip ) If you are interested, please contact Grenay kennel.
obrázek
obrázek obrázek
Skip a Lili čekají štěňátka!!! V chovatelské stanici Grenay se kolem 11.4.2010 očekává narození štěňátek po trikolorní importované fence z Lucemburska Lili (JCh.Flying Heartbreakers Elisa Doolittle) a našem Skipovi (Ich.Escape Krásná Louka). Štěňátka budou v barvě zlaté a trikolorní, po rodičích předpokládáme výborné povahové vlastnosti i exteriér. Bližší informace o tomto vrhu a kontakt na chovatelku naleznete na stránkách ch.s.Grenay. Skip and Lili are expecting puppies!!! The Grenay kennel is expecting a birth of puppies around 11.4.2010. The parents are Lili (JCh.Flying Heartbreakers Elisa Doolittle) and our Skip (Ich.Escape Krásná Louka). The puppies are going to be gold and tri-coloured ones. We expect them to have the same excellent characters and exteriors, as their parents have. Additional information and contact can be found on Grenay's homepage.
27.2.2010
Závody O černobílou packu v jezdecké hale Arcos - Nučice, rozhodčí: Z.Spolek. Na poslední chvíli přihlášené závody nám se Skipem přinesly úspěch v podobě první letošní splněné zkoušky LA3 (1.místo z 5 ). Další běhy: Agility 3.místo bez chyby, Jumping 9.místo s 1 chybou. VIDEO zkoušky LA3.
27 Feb 2010
"The Black and white paw competition" in a riding hall in Nucice, judge: Z. Spolek. This last minute sign up has brought us first succesful LA3 exam this year (1st of 5). Other runs: Agility 3rd clean, Jumping 9th 1 error. VIDEO of the LA3 exam.
obrázek
13. - 14.2.2010
Halové závody Nonstop jahodová party - Kladno, rozhodčí: P.Vakonič (SK). Po zimě se nám nedařilo, travnatý koberec nám nesedl a Skip se svojí vahou téměř 30kg doslova podklouzl ke každé skočce. V neděli se zúčastnila i Týna s Grace a Odiem, který zaběhl bezchybnou zkoušku LA2 na 4.místě.
13 - 14 Feb 2010
Indoor agility competition called "Nonstop strawberry party" in Kladno, judge: P.Vakonic (SK). We did not very well after winter, an artificial grass did not suit us and Skip, with almost 30kg of weight, had slide to every jump. On sunday Tyna took part too with Grace and Odie, who managed a clean LA2 run on 4th place.
1.1.2010 Šťastný Nový rok 2010! Happy New Year 2010! 1 Jan 2010
♡2004-2014 Ivan Růžička, copying is an act of love